CENTRALNE OGRZEWANIE

rozliczenie

Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania wykonujemy w oparciu o wskazania liczników ciepła (ciepłomierzy) lub radiowych podzielników kosztów ogrzewania.

W 2002 roku jako pierwsza polska firma rozliczeniowa wprowadziliśmy autorski algorytm podziału kosztów c.o. na węźle lub kotłowni, uwzględniający straty ciepła na instalacji oraz jego przenikanie pomiędzy sąsiadami.

Zawierając Umowę z dostawcą ciepła , jego odbiorca (Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa), zobowiązuje się do wnoszenia tzw. opłat stałych, płatnych 12 miesięcy w roku oraz zapłaty za zakupione ciepło w okresie grzewczym. Ponieważ instalacja c.o. w żadnym budynku wielorodzinnym nie zostaje opomiarowana w całości (łazienki, piony, części wspólne) podział kosztów c.o. wykonujemy wg poniższego schematu , który gwarantuje że każdy z mieszkańców solidarnie partycypuje w kosztach wspólnych.

ZIMNA I CIEPŁA WODA

Powszechny montaż wodomierzy mieszkaniowych przyczynił się do znacznego spadku zużycia wody w gospodarstwach domowych, a także do wprowadzenia nowych systemów rozliczeń i ich ciągłej modyfikacji. Indywidualne rozliczanie kosztów zużytej zimnej i ciepłej wody, wykonujemy  w rozbiciu na koszty podgrzania wody ciepłej oraz koszty zużytej wody zimnej. Rozliczenia wykonywane są najczęściej 2 razy w roku i obejmują wyliczenie rzeczywistej ceny podgrzania 1 m³ ciepłej wody, wykonanie bilansu wody na budynku oraz rozliczenie uchybu wody. Uchyb wody to różnica pomiędzy zużyciem wody na przyłączu do budynku, a sumą zużyć z wodomierzy indywidualnych. Ustawa o urządzeniach pomiarowych dopuszcza dokładność pomiaru wodomierzy na poziomie +/- 5%.

Pamiętać należy, że im wyższa będzie klasa dokładności pomiaru, tym uchyby na budynku będą mniejsze.

Ponieważ podczas każdego rozliczenia koszty podgrzania c.w. i jej zużycie na budynku są różne, cena podgrzania 1 m³  wody również się zmienia. Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Unii Europejskiej, wodomierze ciepłej wody muszą posiadać  nakładki RADIOWE. Jest to dobra wiadomość dla użytkowników, bo o ile wodomierze optyczne wskazywały jedynie zużycie i nic więcej , to  wodomierze radiowe rejestrują wiele danych, informujących o stanie urządzeń czerpalnych (baterii) lub stanie technicznym instalacji. Należą do nich  przepływy ciągłe (spłuczki ustępowe) lub przepływy wsteczne. Wodomierze radiowe rejestrują zużycie na koniec każdego miesiąca z  ostatnich 12 miesięcy, co znacząco ułatwia rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

Zaawansowana technologia produkcji wodomierzy, ich odporność na działanie pola magnetycznego, wysoka dokładność pomiaru oraz radiowa transmisja danych, wszystko to sprawiło, że rozliczenia wykonywane są rzetelnie, szybko i bez absorbowania lokatorów.